Archive for the ‘telefonia’ Category

Cyfrowe telefonowanie

Cyfrowy system telefonii komórkowej został zapoczątkowany w roku 1982. Proces ten został zainspirowany potrzebą ogólnoeuropejskiego standardu na potrzeby usług komunikacyjnych. Na potrzeby przyszłego systemu zostały zarezerwowane 2 przydziały częstotliwości w paśmie 900 MHz. Do roku 1986 zrealizowane zostały główne założenia tego projektu. Dostrzegając ogromne możliwości, jakie niesie ze sobą technika cyfrowa, postanowiono, iż nowe standardy [...]

Designed for