Multimedia przyczyną obniżonej inteligencji

Polskie społeczeństwo składa się z kilku rodzajów grup społecznościowych. Główną, przodującą jest inteligencja narodowa. Nie są to jednak wszyscy ci, którzy rządzą naszym państwem, tylko takie osoby, które tworzą kadrę narodowego szkolnictwa wyższego. Później klasyfikują się osoby pracujące zawodowo, bezrobotni, dzieci i młodzież ucząca się oraz najmłodsi. Nie należy też zapomnieć o najstarszym pokoleniu osób, które były świadkami historii II wojny światowej. W dzisiejszej Polsce wielu znakomitych psychologów jest zdania, że dzieci i młodzież nie potrafią logicznie myśleć. Świadczą o tym przede wszystkim wyniki na zbadanie poziomu inteligencji. Logiczne myślenie zostało wyparte w nich przez multimedia. Powszechne mniemanie opiera się na sformułowaniu, że to komputer, telefon, tablet mają za nas myśleć. Przez to coraz trudniej jest nam policzyć najprostsze sumy. Nie potrafimy się kulturalnie wysłowić, bo przecież w Internecie kultura nikogo nie obowiązuje. Młodzi ludzie nie potrzebują dziś przyjaciół, bo Internet zapewnia im wszystko, czego potrzebują. Nie można powiedzieć, że multimedia są zbędne, bo to nie prawda. Jednak na pewno sprawiają, że Polski naród staje się mało myślącą grupą europejską, którą zaczną władać inne narodowości potrafiące umiejętnie wykorzystać nasze słabości.

Both comments and pings are currently closed.
Designed for